Połowa projektu aktywizacyjnego w woj. kujawsko-pomorskim już za nami

2015-06-01

Od stycznia br. wspólnie z naszym partnerem – firmą Clar System S.A. – realizujemy na terenie woj. kujawsko-pomorskiego projekt „Kujawsko-pomorski kompleksowy program integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu osoby niepełnosprawne poszukujące pracy otrzymują wsparcie w postaci specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i zawodowego. Uczestnicy i uczestniczki podnoszą także swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz z zakresu praktycznej nauki zawodu robotnika gospodarczego. Po zrealizowanych szkoleniach uczestników i uczestniczki kierujemy na sześciomiesięczne staże zawodowe, gdzie mogą w praktyce zastosować nową wiedzę i umiejętności.

Za nami połowa projektu – czas więc na pierwsze podsumowania:

  • udział w projekcie rozpoczęło 47 osób,
  • zorganizowaliśmy 5 pełnych cykli szkoleniowych,
  • uruchomiliśmy 46 staży zawodowych na terenie całego województwa.

Za kilka miesięcy nasz projekt ukończy pierwsza grupa uczestników i uczestniczek. Mamy nadzieję, że współpraca z nami umożliwi im powrót na rynek pracy i będzie impulsem do pozytywnych zmian ich życiu!

 

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Dąbrowskiego 75 lok. 69 / 60-523 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl