Zakończyliśmy realizację projektu aktywizacyjnego w woj. lubelskim

2015-04-30

Dziś oficjalnie zakończyliśmy realizację projektu „Lubelski kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”, w którym przygotowywaliśmy osoby niepełnosprawne poszukujące pracy do zatrudnienia w zawodach deficytowych na lubelskim rynku pracy. Projekt ten był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Choć jeszcze porządkujemy dokumenty, wpisujemy liczby do raportów i rozliczamy ostatnie faktury, możemy już wstępnie podsumować nasz projekt oraz rezultaty, które udało nam się osiągnąć w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy.

W projekcie wzięło udział 41 osób niepełnosprawnych, w tym 24 uczestniczki i 17 uczestników, z których aż 39 udało się wziąć udział we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia. Dla każdej z osób opracowaliśmy Indywidualny Plan Działania, uczestnicy brali również udział w sesjach poradnictwa zawodowego, specjalistycznych szkoleniach oraz sześciomiesięcznych stażach zorganizowanych we współpracy z Grupą Kapitałową Clar System.

Z satysfakcją odnotowaliśmy fakt, iż w wyniku udziału w projekcie już teraz 10 naszych uczestników i uczestniczek znalazło zatrudnienie w zawodach, do pracy w których byli przez nas przygotowywani. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie dołączą do nich kolejne osoby.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w naszym projekcie!

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Dąbrowskiego 75 lok. 69 / 60-523 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl