Rozeznania rynku 01/032/2017 - 13/032/2017, woj. wielkopolskie

Rozeznania rynku nr 01/032/2017 - 13/032/2017, woj. wielkopolskie

Kontraktor Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wynajem sal szkoleniowych na spotkania indywidualne z uczestnikami projektów "Program aktywizacji zawodowej nieaktywnych zawodowo niepełnosprawnych Wielkopolan w wieku 30+" oraz "Kwalifikacje w zawodach deficytowych szansą na nowy start dla nieaktywnych zawodowo wielkopolskich osób niepełnosprawnych z grupy wiekowej 30+".

Rozeznania prowadzone są odrębnie dla poszczególnych lokalizacji na terenie woj. wielkopolskiego:

 1. 01/032/2017 - Złotów
 2. 02/032/2017 - Piła
 3. 03/032/2017 - Czarnków
 4. 04/032/2017 - Międzychód
 5. 05/032/2017 - Słupca
 6. 06/032/2017 - Konin
 7. 07/032/2017 - Śrem
 8. 08/032/2017 - Leszno
 9. 09/032/2017 - Kalisz
 10. 10/032/2017 - Ostrów Wielkopolski
 11. 11/032/2017 - Kępno
 12. 12/032/2017 - Wolsztyn
 13. 13/032/2017 - Grodzisk Wielkopolski

Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Rynek pracy, Działanie: 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Termin składania ofert dla wszystkich rozeznań rynku - 28 lutego 2017 r.

Zapraszamy do składania ofert!

 

Załączniki do pobrania - wspólne dla wszystkich rozeznań rynku

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Załączniki do pobrania - 01/032/2017

Rozeznanie rynku 01/032/2017

Załącznik nr 1

 

Załączniki do pobrania - 02/032/2017

Rozeznanie rynku 02/032/2017

Załącznik nr 1

 

Załączniki do pobrania - 03/032/2017

Rozeznanie rynku 03/032/2017

Załącznik nr 1

 

Załączniki do pobrania - 04/032/2017

Rozeznanie rynku 04/032/2017

Załącznik nr 1

 

Załączniki do pobrania - 05/032/2017

Rozeznanie rynku - 05/032/2017

Załącznik nr 1

 

Załączniki do pobrania - 06/032/2017

Rozeznanie rynku - 06/032/2017

Załącznik nr 1

 

Załączniki do pobrania - 07/032/2017

Rozeznanie rynku - 07/032/2017

Załącznik nr 1

 

Załączniki do pobrania - 08/032/2017

Rozeznanie rynku - 08/032/2017

Załącznik nr 1

 

Załączniki do pobrania - 09/032/2017

Rozeznanie rynku - 09/032/2017

Załącznik nr 1

 

Załączniki do pobrania - 10/032/2017

Rozeznanie rynku - 10/032/2017

Załącznik nr 1

 

Załączniki do pobrania - 11/032/2017

Rozeznanie rynku - 11/032/2017

Załącznik nr 1

 

Załączniki do pobrania - 12/032/2017

Rozeznanie rynku - 12/032/2017

Załącznik nr 1

 

Załączniki do pobrania - 13/032/2017

Rozeznanie rynku - 13/032/2017

Załącznik nr 1

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl