Rozeznanie rynku nr 01/029/2017 - woj. pomorskie

Rozeznanie rynku nr 01/029/2017 - woj. pomorskie

Kontraktor Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na osobiste przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego i poradnictwa psychospołecznego dla uczestników projektu „Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa pomorskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020, w ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja.

Treść rozeznania rynku oraz niezbędne dokumenty do złożenia oferty znajdują się w załącznikach.

Zapraszamy do składania w terminie do 20.02.2017r. do godziny 16.00:

  • mailowo na adres p.szymanska-cholewinska@kontraktor.biz.pl - temat wiadomości „Odpowiedź na rozeznanie rynku nr 01/029/2017”
  • osobiście w biurze projektu ul. Królowej Jadwigi 137D, 80-034 Gdańsk
  • pocztą na adres biura projektu podany powyżej, z dopiskiem: „Odpowiedź na rozeznanie rynku nr 01/029/2017” (decyduje termin dostarczenia przesyłki pod wskazany adres

 

Załączniki do pobrania:

Rozeznanie rynku 01/029/2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Dąbrowskiego 75 lok. 69 / 60-523 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl