Rozeznanie cenowe nr 03/9656/2018 – wynajem sal szkoleniowych, Warszawa - województwo mazowieckie

Kontraktor Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usługi polegającej na wynajmie sal szkoleniowych, na terenie miasta stołecznego Warszawy, w celu przeprowadzenia zajęć grupowych dla uczestników projektu „Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej 50 mieszkańców woj. mazowieckiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność”.

 

Szczegółowe informacje zawarto w załączonych poniżej dokumentach.

 

Termin składania ofert – 8 sierpnia 2018 r.

 

Rozeznanie - sale na wsparcie grupowe, Warszawa

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Klauzula informacyjna RODO

Załączniki

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl