Rozpoczęcie naboru do projektu aktywizującego zawodowo w woj. małopolskim

Rozpoczął się nabór Uczestników i Uczestniczek do projektu „Nowe szanse zawodowe dla osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych, pozostających bez pracy w województwie małopolskim”.

Jeżeli jesteś:
• osobą powyżej 50 roku życia lub osobą z niepełnosprawnościami w wieku 30+
• bezrobotny/a lub bierny/a zawodowo
• osobą zamieszkującą na terenie województwa małopolskiego

zgłoś się do udziału w projekcie!


PROJEKT OFERUJE KOMPLEKSOWE WSPARCIE W POSTACI:


• Identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia
• Szkoleń zawodowych
• Zatrudnienia subsydiowanego (średnio 5 miesięczne zatrudnienie)
• Pośrednictwa pracy
• Wsparcia trenera pracy


UCZESTNICY I UCZESTNICZKI PROJEKTU:
• Nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w projekcie
• Mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, do i z miejsca pracy oraz zwroty kosztów opieki nad osobą zależną


Szczegóły i rekrutacja do projektu:
Biuro projektu
os. Bohaterów Września 1b/1U
31-620 Kraków
tel. +48 795 415 209
malopolskie@kontraktor.biz.pl


DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIOWA:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy

Zał. 2 Oświadczenie uczestnika projektu

Zał. 3 Ankieta

Zał. 4 Oświadczenie uczestnika o nieuczestniczeniu w innym projekcie

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl