Ruszył nabór Uczestników i Uczestniczek do projektu pn. „Bez barier ku integracji - Kompleksowy program integracji społeczno-zawodowej 38 mieszkańców województwa lubuskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

logo

Ruszył nabór Uczestników i Uczestniczek do projektu pn. „Bez barier ku integracji - Kompleksowy program integracji społeczno-zawodowej 38 mieszkańców województwa lubuskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

PROJEKT SKIEROWANY DO OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH ŁĄCZNIE KRYTERIA:

- Wiek 18-49 lat
- Osoba niepełnosprawna
- Osoba bierna zawodowo lub bezrobotna
- Osoba zamieszkuje na terenie woj. Lubuskiego
- Osoba posiadająca status osoby zagrożonej ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym
LUB:
- Wiek 50+
- Osoba bezrobotna
- Osoba zamieszkuje na terenie woj. Lubuskiego
- Osoba posiadająca status osoby zagrożonej ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym

PROJEKT OFERUJE KOMPLEKSOWE WSPARCIE Z ZAKRESU:
- Zatrudnienia subsydiowanego (5 miesięcy)
- Szkoleń zawodowych
- Wsparcia doradcy zawodowego i psychologa
- Zatrudnienia wspomaganego


UCZESTNICY I UCZESTNICZKI PROJEKTU:
- Nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w projekcie
- Otrzymują stypendia szkoleniowe
- Mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu na szkolenie

SZCZEGÓŁY I REKRUTACJA DO PROJEKTU
Biuro projektu:
ul. Kombatantów 34/409
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 884 201 708
j.podgorska@kontraktor.biz.pl

Dokumenty:

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika

Wniosek do OPS

Oświadczenie dotycz. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl