Ruszyła rekrutacja osób do projektu UE w wieku 18 lat i więcej zamieszkałych na terenie woj. lubuskiego

logo

Zapraszamy do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej i społecznej pn. „Czas na integrację-od dziś stawiam na przyszłość!”.


JEŻELI JESTEŚ:
- Osobą w wieku 18 lat i więcej
- Osobą zdrową lub z orzeczeniem o niepełnosprawności
- Bierny/a zawodowo lub bezrobotną

ORAZ:
- Zamieszkujesz na terenie woj. Lubuskiego
- Posiadasz status osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym lub ubóstwem ze względu na korzystanie z pomocy społecznej lub kwalifikujesz się do otrzymania pomocy społecznej zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej


Zgłoś się do udziału w projekcie!

PROJEKT OFERUJE KOMPLEKSOWE WSPARCIE Z ZAKRESU:
- Płatnych 5 miesięcznych staży zawodowych
- Poradnictwa psychospołecznego
- Coachingu umiejętności i kompetencji społecznych
- Certyfikowanych szkoleń zawodowych
- Pośrednictwa pracy
- Wsparcie trenera pracy

UCZESTNICY I UCZESTNICZKI PROJEKTU:
- Nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w projekcie
- Otrzymują stypendia stażowe i szkoleniowe
- Otrzymują ubezpieczenie NNW
- Mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i staż zawodowy

SZCZEGÓŁY I REKRUTACJA DO PROJEKTU:
Biuro projektu:
ul. Kombatantów 34/409
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 660 567 153
m.maciaszek@kontraktor.biz.pl


Więcej informacji o projekcie i wzory dokumentów zgłoszeniowych

http://kontraktor.biz.pl/projekty-ue/w-trakcie-realizacji

 

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl