Ruszyła rekrutacja osób niepełnosprawnych powyżej 30 roku życia

Ruszyła rekrutacja osób niepełnosprawnych powyżej 30 roku życia

Rozpoczął się nabór do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Kwalifikacje w zawodach deficytowych szansą na nowy start dla nieaktywnych zawodowo wielkopolskich osób niepełnosprawnych z grupy wiekowej 30+” realizowanego przez firmę Kontraktor sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • w wieku po 30 roku życia,
 • z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • bezrobotne lub bierne zawodowo,
 • zamieszkałe w województwie wielkopolskim.

W ramach projektu zapewniamy:

 • spotkania i wsparcie doradcy zawodowego, między innymi opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • pośrednictwo pracy,
 • wsparcie psychologa oraz trenerów pracy,
 • szkolenia/kursy zawodowe ze stypendium szkoleniowym za czas udziału w szkoleniach/kursach, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną,
 • staże zawodowe ze stypendium stażowym za czas odbywania stażu,
 • możliwość uzyskania pokrycia kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu,
 • ubezpieczenie NNW, badania lekarskie, odzież roboczą/ochronną.

Więcej informacji o projekcie i wzory dokumentów zgłoszeniowych:

http://www.kontraktor.biz.pl/projekty-ue/w-trakcie-realizacji/kwalifikacje-w-zawodach-deficytowych-szansa-na-nowy-start-dla-nieaktywnych-zawodowo-wielkopolskich-osob-niepelnosprawnych-z-grupy-wiekowej-30

 

Dane kontaktowe:

Biuro projektu:
ul. Dąbrowskiego 75/69 p.4 (Pasaż Jeżycki), 60-523 Poznań

Telefon:
604 763 152

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl