W grudniu rozpoczynamy realizację projektu w woj. zachodniopomorskim!

2016-11-24

W grudniu rozpoczynamy realizację projektu „Skuteczny program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej niepełnosprawnych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego".

W ramach projektu oferujemy: wsparcie doradcy zawodowego, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, oraz certyfikowane szkolenia i staże zawodowe. Zapraszamy bierne zawodowo osoby niepełnosprawne (w wieku 30 lat i więcej) z województwa zachodniopomorskiego.

Więcej informacji na temat projektu i rekrutacji udzieli Anna Praczkę-Zaworska kontakt 694 467 125.

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl