Wyniki rozeznania rynku - doradztwo zawodowe

2016-06-03

W dniu 03.06.2016 r. przeprowadzono wybór wykonawców usługi przeprowadzenia 400 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego, indywidualnego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy mających na celu indywidualizację wsparcia oraz pomoc w określeniu ścieżku rozwoju zawodowego dla biernych zawodowo 40 osób niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat zamieszkałych na terenie woj. lubuskiego należących do grupy NEET w ramach projektu „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla biernych zawodowo niepełnosprawnych mieszkańców woj. lubuskiego z grupy NEET w wieku 15- 29 l.”.

Rozeznanie rynku wysłano do 6 znanych Zamawiającemu potencjalnych Oferentów.
Do dnia 01.06.2016 roku do godziny 16:00 zostało złożonych 8 ofert na realizację zamówienia.

Wyniki Rozeznania rynku znajdują się w załączonym pliku.

Notatka - podsumowanie rozeznania rynku

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl