Wyniki rozeznania rynku nr 02/0001/2017 z dnia 03.11.2017 r.- woj. lubuskie

W dniu 17 listopada 2017 r. Kontraktor Sp. z o.o. zakończył proces wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 02/0001/2017.

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 02/0001/2017 oferty złożyło 2 oferentów, wszyscy spełnili warunki udziału w postępowaniu.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez panią Annę Wójcik, z którą zostanie nawiązana współpraca.

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl