Wyniki rozeznania rynku nr 04/029/2017 - woj. pomorskie

W dniach 02.03.2017-10.03.2017 przeprowadzono wybór wykonawców w trybie rozeznania rynku. Rozeznanie dotyczyło realizacji usługi osobistego przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa pomorskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Do dnia 10 marca 2017 roku do godziny 16:00 zostało złożone 7 ofert na realizację zamówienia, z których 6 spełniło warunki udziału w postępowaniu.

Największą ilość punktów otrzymała oferta Pani Magdaleny Sobolewskiej - 100,00 pkt, z którą Zamawiający podpisze umowę dot. realizacji zamówienia.

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl