Wyniki Rozeznania rynku numer 02/03FD/18

l

Wyniki Rozeznania rynku numer 02/03FD/18


Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego w okresie 22.05 2019 r.- 29.05.2019 r. Rozeznania rynku numer 02/03FD/18 na realizację szkolenia zawodowego: ,,Robotnik gospodarczy – specjalizacja: operator usług utrzymania czystości” dla Uczestników/czek projektu „Nowa droga do zatrudnienia 60 osób biernych zawodowo – aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych w wieku 30+ z województwa śląskiego”, realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. wyłoniony został Wykonawca:


Cleaneria Sp. z o.o., ul. Zalesie 21 Gaj, 32-031 Mogilany

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl