Zaproszenie do składania ofert - usługi szkoleniowe, woj. małopolskie

2016-10-26

CLAR SYSTEM S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym realizacji usług w zakresie szkoleń zawodowych - ,,Komputer jako narzędzie pracy zawodowej z egzaminem ECDL” w ramach projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego”, realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej załącznikach:

Rozeznanie rynku - szkolenia, ECDL

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Termin składania ofert upływa 04 listopada 2016 r. o godz. 15.00.

 

Szczegółowych informacji udziela:

p. Agnieszka Marchewka
tel. 882 042 781
e-mail: malopolskie@clarsystem.pl

X

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl