Zapytanie Ofertowe nr 4/2016 - woj. dolnośląskie

2016-11-21

CLAR SYSTEM S.A. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 4/2016 dotyczące realizacji szkoleń/kursów dla zawodu Specjalista ds. kadr w ramach projektu „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych z kategorii NEET w woj. dolnośląskim”.

 

Termin składania ofert upływa 29 listopada 2016 r.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej załącznikach:

Zapytanie ofertowe 4/2016

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu

Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia trenera

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załącznik nr 5 – Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl