Zapytanie ofertowe - usługi szkoleniowe, woj. dolnośląskie

2016-09-16

Zapraszamy do składania ofert na Zapytanie ofertowe nr 2/2016 dotyczące realizacji szkoleń/kursów dla zawodu BARISTA w ramach projektu „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych z kategorii NEET w woj. dolnośląskim”.

Termin składania ofert upływa 30 września 2016 r.

 

Szczegółowe informacje:

Zapytanie ofertowe - barista

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta

Załącznik nr 3 - wykaz doświadczenia oferenta

Załącznik nr 4 - wzór umowy

Załącznik nr 5 - informacje nt. kwalifikacji

Pytania i wyjaśnienia zamawiającego_20160920

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl