Rekrutacja pracowników

Oferujemy usługi rekrutacji stałej oraz usługi jednorazowe – na bazie ofert tworzonych indywidualnie i dopasowanych do potrzeb naszych Klientów.

W ramach procesu rekrutacji stosujemy zróżnicowany wachlarz metod w zależności od specyfiki branży, którą reprezentuje nasz Klient, jak i charakterystyki stanowiska pracy, na które aktualnie prowadzimy rekrutację. Wykorzystujemy zarówno posiadaną przez nas bazę potencjalnych kandydatów, jak i tradycyjne metody poszukiwania pracowników – ogłoszenia w prasie, Internecie czy wyszukiwanie kandydatów za pośrednictwem portali społecznościowych.

Współpraca z nami pozwala naszym Klientom na:

  • znaczące ograniczenie czasu trwania procesu rekrutacji oraz jego kosztów,
  • rzetelną weryfikację kandydatów przez naszych specjalistów,
  • budowanie wizerunku kompetentnej i wiarygodnej firmy, dzięki zastosowaniu profesjonalnych ogłoszeń rekrutacyjnych oraz prowadzeniu rekrutacji przez doświadczonych specjalistów,
  • efektywniejsze wykorzystywanie swojego potencjału i koncentrację na core biznesie firmy.

 

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl