Załącznik nr 3 Wzór deklaracji uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat podstawowych do PPK i wpłat obniżonych do PPK

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl