Załącznik nr 4 Wzór deklaracji uczestnika PPK w zakresie finansowania przez niego wpłat dodatkowych do PPK

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Dąbrowskiego 75 lok. 69 / 60-523 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl