Wyślij CV

Rekrutację prowadzimy przez cały rok w zależności od aktualnych potrzeb. Stale współpracujemy z klientami posiadającymi oddziały na terenie całego kraju, w związku z czym poszukujemy potencjalnych pracowników w różnych regionach Polski.

Proces rekrutacji składa się z kilku etapów, w trakcie których korzystamy z różnych narzędzi rekrutacyjnych:

1 Analiza życiorysów i listów motywacyjnych

Jeśli chciałbyś aby Twoja aplikacja znalazła się w naszej bazie kandydatów lub jesteś zainteresowany pracą czy praktyką na jednym z oferowanych przez nas stanowisk, zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego znajdującego się na naszej stronie oraz załączenia CV i listu motywacyjnego. Twoje dokumenty trafią do naszych pracowników zajmujących się rekrutacją.

Analizując nadesłane dokumenty zwracamy szczególną uwagę na spójność kwalifikacji kandydata z naszymi oczekiwaniami i potrzebami naszych Klientów. Jest więc istotne abyś zwrócił uwagę na zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych informacji na temat Twojego doświadczenia zawodowego oraz zakresu obowiązków i zadań wykonywanych na poprzednich stanowiskach pracy.

2 Rozmowa kwalifikacyjna

Wybrane na podstawie analizy aplikacji osoby zapraszamy do kolejnego etapu, którym jest rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowy rekrutacyjne, oprócz oceny kwalifikacji kandydata i poznania jego predyspozycji osobowościowych, mają na celu zapoznanie kandydata z konkretną ofertą pracy, profilem potencjalnego pracodawcy, jego wartości czy kultury organizacyjnej. Dla kandydata rozmowa kwalifikacyjna to możliwość zdobycia interesujących informacji o wolnym stanowisku pracy.

3 Analiza testów, Assessment Centre.

Na tym etapie procesu rekrutacyjnego wykorzystujemy testy językowe, próbki pracy. W przypadku prowadzenia rekrutacji na stanowiska menedżerskie prowadzimy również sesje Assessment.

4 Rozmowa z przyszłym przełożonym.

Ostatecznego wyboru dokonuje przedstawiciel naszego Klienta, zazwyczaj będący Twoim przyszłym przełożonym. Zarekomendowani kandydaci zapraszani są na spotkanie, na którym przedstawiana jest im oferta pracy.

Dbamy o to, aby każdy kandydat uczestniczący w rekrutacji do naszej firmy otrzymał od nas informację o wynikach procesu i ostatecznej decyzji.

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Dąbrowskiego 75 lok. 69 / 60-523 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl