Informacja o szkoleniu - woj. wielkopolskie

W dniach 07-09 marca w godzinach 8:00 – 15:30 odbędzie się szkolenie „Operator usług utrzymania czystości” dla uczestników projektu „Droga do aktywności społeczno-zawodowej - program aktywizacji osób niepełnosprawnych i oddalonych od rynku pracy z województwa wielkopolskiego” nr projektu nr RPWP.07.01.02-30-0002/16

Adres szkolenia:

Restauracja Wielkopolanka ul. Kościuszki 21 , 64-800 Chodzież

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl