Informacja o unieważnieniu rozeznań rynku - 01/032/2017 - 13/032/2017, woj. wielkopolskie

W dniu 13 marca 2017 r. Kontraktor Sp. z o.o. zakończył proces wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznania rynku:

01/032/2017 – 13/032/2017 - usługa wynajmu sal szkoleniowych na spotkania indywidualne w poszczególnych miastach z uczestnikami projektów:
„Program aktywizacji zawodowej nieaktywnych zawodowo niepełnosprawnych Wielkopolan w wieku 30+” (nr projektu RPWP.06.02.00-30-0031/15),
„Kwalifikacje w zawodach deficytowych szansą na nowy start dla nieaktywnych zawodowo wielkopolskich osób niepełnosprawnych z grupy wiekowej 30+” (nr projektu RPWP.06.02.00-30-0032/15).

 Rozeznania rynku nr 02/032/2017, 03/032/2017, 05/032/2017, 06/032/2017, 09/032/2017, 10/032/2017, 11/032/2017, 12/032/2017, 13/032/2017 zostały unieważnione przez Zamawiającego ze względu na niewystarczającą liczbę złożonych ofert.

Rozeznania rynku nr 01/032/2017, 04/032/2017, 07/032/2017, 08/032/2017 zostały unieważnione przez Zamawiającego w związku z nieuzyskaniem ani jednej oferty.

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl