Nabór do projektu „Bądź aktywny po pięćdziesiątce!” - woj. dolnośląskie

 

Projekt „Bądź aktywny po pięćdziesiątce!” skierowany jest do osób pozostających bez pracy chcących zmienić swoja sytuację zawodową.


Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do:
- osób w wieku 50 lat i więcej ( od daty 50 urodzin)
Osoby te musza posiadać status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo jak i zamieszkiwać woj. dolnośląskie

W ramach Projektu Uczestnicy otrzymają :
• Zatrudnienie subsydiowane (średnio 7 miesięczne zatrudnienie) - wraz z możliwością uzyskania zwrotów kosztu dojazdu!
• Certyfikowane szkolenia zawodowe – w tym stypendium szkoleniowe!
• Opracowanie Indywidualnych Planów Działania
• Indywidualne poradnictwa zawodowego
• Pośrednictwo pracy


Zgłoszenia i pytania prosimy kierować pod numerem 512 053 503; 660 567 125 lub osobiście w biurze projektu we Wrocławiu przy Pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław

Liczba miejsc jest ograniczona !

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dokumenty:

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie os. bezrobotnej niezarejestrowanej w UP

Oświadczenie o kwalifikowalności

Oświadczenie RODO

 

 

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl