Nabór pracodawców dla uczestników projektu

aa

Kontraktor Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu ,,Razem na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa pomorskiego” prowadzi nabór pracodawców, którym oferuje możliwość otrzymania pomocy publicznej na subsydiowane zatrudnienie Uczestnika/ów projektu.

Subsydiowane zatrudnienie to forma pomocy finansowej dla pracodawcy, stanowiąca zachętę do zatrudnienia, w tym przypadku Uczestnika projektu, zakładająca redukcję kosztów ponoszonych przez Pracodawcę w związku z jego zatrudnieniem.

Pomoc publiczna przyznawana jest w postaci refundacji części kosztów wynagrodzenia brutto oraz składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne zatrudnionego przez Pracodawcę Uczestnika projektu.

Uczestnikami projektu są osoby z niepełnosprawnościami zamieszkująca województwo pomorskie, bezrobotne lub bierne zawodowo.

Pracodawca zatrudniając Uczestnika projektu z niepełnosprawnościami otrzyma refundację 75% kosztów jego zatrudnienia, pod warunkiem spełniania wymogów dotyczących pomocy publicznej.

W razie zainteresowania uzyskaniem tej formy pomocy prosimy o kontakt:
tel. 782 990 259; e-mail: projekty@kontraktor.biz.pl

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl