Nabór Uczestników do projektu aktywizacji zawodowej- woj. lubuskie

lo

RUSZYŁ NABÓR UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK DO PROJEKTU PN. „I JA MOGĘ BYĆ AKTYWNY PO PIĘĆDZIESIĄTCE – AKTYWIZACJA ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO BIERNYCH ZAWODOWO O NISKICH KWALIFIKACJACH”

 

PROJEKT SKIEROWANY DO OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH ŁĄCZNIE KRYTERIA:

• Wiek 50 lat i więcej
• Status osoby biernej zaw. (UP nie może być zarejestrowany w PUP jako os. bezrobotna)
• Zamieszkiwanie na terenie woj. lubuskiego zgodnie z Kodeksem Cywilnym
• Niskie kwalifikacje (max. poziom ISCED 3, tj. do poziomu ponadgimnazjalnego/ponadpodstawowego włącznie)

PROJEKT OFERUJE KOMPLEKSOWE WSPARCIE Z ZAKRESU:
- Zatrudnienia subsydiowanego (śr. 6 miesięcy)
-  Szkoleń zawodowych
- Wsparcia doradcy zawodowego
- Zatrudnienia wspomaganego – trener pracy


UCZESTNICY I UCZESTNICZKI PROJEKTU:
- Nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w projekcie
- Otrzymują stypendia szkoleniowe
- Mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu do pracy

SZCZEGÓŁY I REKRUTACJA DO PROJEKTU:
Biuro projektu
ul. Kombatantów 34/409
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 884 201 708
j.podgorska@kontraktor.biz.pl

Więcej informacji o projekcie i wzory dokumentów zgłoszeniowych:

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika

Oświadczenie RODO

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl