Nabór Uczestników do projektu w woj. dolnośląskim „Ubogi? Wykluczony? To nie ja! – program integracji społeczno-zawodowej 30 mieszkańców województwa dolnośląskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

l

Zapraszamy do udziału w Bezpłatnym projekcie !

Projekt „Ubogi? Wykluczony? To nie ja! – program integracji społeczno-zawodowej 30 mieszkańców województwa dolnośląskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” skierowany jest do osób pozostających bez pracy chcących zmienić swoja sytuację zawodową.


Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do:
- osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia ( od daty 18 urodzin)
- osób w wieku 50 lat i więcej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Osoby te musza posiadać status osoby bezrobotnej oraz zamieszkiwać woj. dolnośląskie

W ramach Projektu Uczestnicy otrzymają :
Zatrudnienie subsydiowane (średnio 7 miesięczne zatrudnienie) - wraz z możliwością uzyskania zwrotów kosztu dojazdu!
Certyfikowane szkolenia zawodowe – w tym stypendium szkoleniowe!
• Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji
• Indywidualne poradnictwa zawodowego
Indywidualne poradnictwa psychologiczne
• Pośrednictwo pracy


Zgłoszenia i pytania prosimy kierować pod numerem 512 053 503; 660 567 125 lub osobiście w biurze projektu we Wrocławiu przy Pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław

Liczba miejsc jest ograniczona!

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl