Rozeznania rynku nr 10/012/2017 - 12/012/2017, woj. lubuskie

Kontraktor Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie podstawowych badań lekarskich dla uczestników staży zawodowych projektu „Niepełnosprawny pracownik 50+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych biernych zawodowo mieszkańców województwa lubuskiego w wieku powyżej 50 roku życia”.

Rozeznania prowadzone są odrębnie dla poszczególnych lokalizacji na terenie woj. lubuskiego:

  1. 10/012/2017 - Gorzów Wielkopolski
  2. 11/012/2017 - Międzyrzecz
  3. 12/012/2017 - Zielona Góra

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2014-2020, w ramach Działania 6.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej załącznikach.

 

Termin składania ofert dla wszystkich rozeznań rynku 23 lutego 2017 r. o godz. 16:00

Zapraszamy do składania ofert!

 

Załączniki do pobrania - 10/012/2017:

Rozeznanie rynku - 10/012/2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Załączniki do pobrania - 11/012/2017:

Rozeznanie rynku - 11/012/2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Załączniki do pobrania - 12/012/2017:

Rozeznanie rynku - 12/012/2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl