ROZEZNANIE CENOWE NR 02/023/17- szkolenie zawodowe- woj. pomorskie

Clar System S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym realizacji usług szkoleniowych w
zakresie szkolenia ,,Pracownik biurowy z umiejętnością obsługi komputera z egzaminem ECDL”

 

Termin składania ofert: do dnia 06/03/2019.

 

Dokumenty:

Rozeznanie cenowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl