Rozeznanie rynku nr 01/009/2017, woj. lubelskie

Kontraktor Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na osobiste przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Lubelski kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych II”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 9 Rynek pracy, Działanie: 9.1 Aktywizacja zawodowa.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej załącznikach.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 6 marca 2017 r.o godz. 15:00.

Zapraszamy do składania ofert!

 

Załączniki do pobrania:

Rozeznanie rynku 01/009/2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl