Rozeznanie rynku nr 01/9656/2018 – doradztwo zawodowe, województwo mazowieckie

Kontraktor Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usługi polegającej na opracowaniuIndywidualnej Ścieżki Reintegracji w części dotyczącej sytuacji zawodowej dla uczestników projektu „Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej 50 mieszkańców woj. mazowieckiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność”.

 Szczegółowe informacje zawarto w załączonych poniżej dokumentach.

Termin składania ofert – 7 sierpnia 2018 r.

 

Rozeznanie cenowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl