ROZEZNANIE RYNKU NR 01/9656/2019- szkolenia zawodowe, woj. mazowieckie

Firma Kontraktor Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: ,,Robotnik gospodarczy – specjalizacja: operator usług utrzymania czystości”, związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej 50 mieszkańców woj. mazowieckiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

 

Oferty należy składać najpóźniej do dnia 16.02.2019r., do godziny 09:00.

 

Szczegółowe informacje zawarto w załączonych poniżej dokumentach.

Rozeznanie rynku

Zał. 1 Formularz ofertowy

Zał. 2 Podstawowe informacje

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl