Rozeznanie rynku nr 01/d415/2021 – szkolenie zawodowe – województwo mazowieckie

logo

 

Kontraktor Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację szkolenia zawodowego: „Robotnik gospodarczy – specjalizacja: operator usług utrzymania czystości” dla Uczestników projektu „Pokonaj wykluczenie – niepełnosprawność to nie ograniczenie ”.

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej  IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Szczegółowe informacje zawarto w załączonych poniżej dokumentach.

 

Termin składania ofert – 12.02.2021r., do godziny 14:00

 

 

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl