ROZEZNANIE RYNKU NR 05/03FD/18– SZKOLENIA ZAWODOWE, WOJ. ŚLĄSKIE

l

ROZEZNANIE RYNKU NR 05/03FD/18– SZKOLENIA ZAWODOWE, WOJ. ŚLĄSKIE

Kontraktor Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację szkolenia zawodowego oraz egzaminu zewnętrznego wraz z certyfikacją: „Obsługa komputera w pracy zawodowej z egzaminami ECDL B1 i ECDL B2” dla Uczestników projektu „Nowa droga do zatrudnienia 60 osób biernych zawodowo – aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych w wieku 30+ z województwa śląskiego”. Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 7.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje zawarto w załączonych poniżej dokumentach.

Termin składania ofert – 31.10.2019 r.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl