Rozeznanie rynku nr 06/9656/2018 – poradnictwo psychologiczne, województwo mazowieckie

Kontraktor Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usługi opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji w części dotyczącej sytuacji społecznej oraz przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla Uczestników Projektu „Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej 50 mieszkańców woj. mazowieckiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność”.

Szczegółowe informacje zawarto w załączonych poniżej dokumentach.

Oferty należy składać do dnia 17 września 2018 r., do godziny 23:59

Rozeznanie rynku- psycholog

Formularz ofertowy

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl