Rozeznanie rynku nr 14/032/2017, woj. wielkopolskie

Kontraktor Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w trybie rozeznania rynku na osobiste przeprowadzenie
indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu „Kwalifikacje w zawodach deficytowych szansą na nowy start dla nieaktywnych zawodowo wielkopolskich osób niepełnosprawnych z grupy wiekowej 30+”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 Aktywizacja Zawodowa.

Projekt realizowany jest przez firmę Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z firmą Clar System S.A. w okresie od 01.01.2017 r. do 31.07.2018 r. na terenie województwa wielkopolskiego.

Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone zgodnie z procedurą rozeznania rynku w rozumieniu sekcji 6.5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020” z 19 września 2016 r.

 

Termin składania ofert upływa 3 marca 2017 roku.

Szczegółowe informacje na temat rozeznania rynku znajdują się w zamieszczonych poniżej załącznikach. Zapraszamy do składania ofert!

 

Załączniki do pobrania:

Rozeznanie rynku 14/032/2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl