Rozeznanie rynku nr 16/032/2017, woj. wielkopolskie

Kontraktor Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na zakup odzieży roboczej/ochronnej dla uczestników staży zawodowych w ramach projektów:

„Program aktywizacji zawodowej nieaktywnych zawodowo niepełnosprawnych Wielkopolan w wieku 30+” (nr projektu RPWP.06.02.00-30-0031/15),

„Kwalifikacje w zawodach deficytowych szansą na nowy start dla nieaktywnych zawodowo wielkopolskich osób niepełnosprawnych z grupy wiekowej 30+” (nr projektu RPWP.06.02.00-30-0032/15).

Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej załącznikach.

 

Termin składania ofert upływa z dniem 3 marca 2017 r.

Zapraszamy do składania ofert!

 

Załączniki do pobrania:

Rozeznanie rynku 16/032/2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl