Rozeznanie rynku - poradnictwo z zakresu opieki nad osobą zależną, woj. małopolskie

2016-12-15

Kontraktor Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym realizacji usług w zakresie poradnictwa z zakresu organizacji opieki nad osobą zależną (zadanie Staże zawodowe) w ramach projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego”, realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Rozeznanie rynku - poradnictwo

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Termin składania ofert upływa 23 grudnia 2016 r. o godz. 15.00.

Szczegółowe informacje:
e-mail: malopolskie@kontraktor.biz.pl
tel. 882 042 781

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl