Rozeznanie rynku – usługi szkoleniowe, woj. lubuskie

2016-11-22

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku dotyczące realizacji usług szkoleniowych w ramach projektu „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla biernych zawodowo niepełnosprawnych mieszkańców woj. lubuskiego z grupy NEET w wieku 15- 29 l.”.

Termin składania ofert upływa 29 listopada 2016 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Rozeznanie rynku - szkolenia ECCC

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu

Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia Oferenta

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załącznik nr 5 – Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szczegółowych informacji udziela:

Monika Janusz-Maciaszek
tel. 660 567 153
email: m.maciaszek@clarsystem.pl

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl