Ruszyła rekrutacja os. niepełnosprawnych w wieku 30+ w woj. dolnośląskim

2016-11-22

Rozpoczął się nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Wsparcie aktywizacyjne osób niepełnosprawnych powyżej 30 r. ż., pozostających bez pracy i zamieszkujących w woj. dolnośląskim”.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby spełniające poniższe warunki:

- osoba bezrobotna lub bierna zawodowo,
- wiek 30 lat i więcej,
- osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności,
- zamieszkanie na terenie woj. dolnośląskiego.

Osobne pule miejsc dla kobiet, osób z terenów wiejskich, osób w wieku 50+ oraz osób o niskich kwalifikacjach.

 

Uczestnikom oferujemy:
- wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
- szkolenia zawodowe,
- płatne 6 miesięczne staże zawodowe.

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
Damian Hortecki tel. 660 567 125
Magdalena Agaciak tel. 512 053 503
dolnoslaskie@kontraktor.biz.pl

 

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ankieta badania potrzeb i motywacji

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl