Ruszyła rekrutacja osób powyżej 30 roku życia na terenie Wielkopolski

Rozpoczął się nabór uczestników do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Droga do aktywności społeczno-zawodowej - program aktywizacji osób niepełnosprawnych i oddalonych od rynku pracy z województwa wielkopolskiego” realizowanego przez firmę Kontraktor sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Partycypacji Społecznej.

GRUPĘ DOCELOWĄ projektu stanowi 80 osób w wieku powyżej 30 roku życia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność i/lub poziom oddalenia od rynku pracy, które w dniu przystąpienia do projektu spełnią łącznie następujące kryteria:

  1. Wiek produkcyjny – mężczyźni do 64 r. ż., kobiety do 59 r. ż.
  2. Status osoby zagrożonej ubóstwem, wykluczeniem społecznym, w tym osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego i ubóstwa
  3. Status osoby z niepełnosprawnością – posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  4. Status osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w PUP z orzeczonym III profilem pomocy (os. oddalonej od rynku pracy) – wymagane zaświadczenie z PUP lub os. biernej zawodowo, bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP
  5. Zamieszkiwanie, zgodnie z kodeksem cywilnym, na terenie woj. wielkopolskiego

W ramach projektu zapewniamy:

  1. Spotkania i wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, opracowanie Indywidualnego Planu Działania i zawarcie kontraktu socjalnego
  2. Trening kompetencji i umiejętności społecznych
  3. Certyfikowane szkolenia zawodowe – Operator Usług Utrzymania Czystości ze stypendium szkoleniowym za czas udziału w szkoleniach/kursach, możliwość zwrotu kosztów dojazdu
  4. 3 miesięczne staże zawodowe ze stypendium stażowym za czas odbywania stażu, możliwość uzyskania pokrycia kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu, ubezpieczenie NNW, badania lekarskie, odzież roboczą/ochronną
  5. Wsparcie trenera pracy

 

Więcej informacji o projekcie:

Biuro projektu: ul. Dąbrowskiego 75/69 piętro.4 (Pasaż Jeżycki), 60-523 Poznań

Telefon: 666 012 538

 

Materiały do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu

Ankieta motywacji dla uczestnika

 

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl