Ruszyła rekrutacja osób z niepełnosprawnościami powyżej 30 roku życia

Ruszyła rekrutacja osób z niepełnosprawnościami powyżej 30 roku życia

Rozpoczął się nabór do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Niepełnosprawni - kompetentni w pracy” realizowanego przez firmę Kontraktor sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. Projekt oraz Fundacją Widzialni.

Okres realizacji projektu: 01.07.2017 - 31.10.2018

Planowany termin rekrutacji do projektu: 07.2017 - 02.2018

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

  1. wiek 30 lat i więcej w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie,
  2. status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,
  3. zamieszkanie na terenie woj. śląskiego w rozumieniu kodeksu cywilnego,
  4. niepełnosprawność – posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, każdy stopień i rodzaj, przy posiadania orzeczenia o zdolności do pracy.

 

W ramach projektu zapewniamy:

  1. spotkania i wsparcie doradcy zawodowego oraz psychologa, w ramach opracowania Indywidualnego Planu Działania,
  2. wsparcie pośredników pracy,
  3. wsparcie trenera pracy,
  4. certyfikowane szkolenia/kursy zawodowe ze stypendium szkoleniowym za czas udziału w szkoleniach/kursach, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną,
  5. staże zawodowe oraz stypendium stażowe za czas odbywania stażu, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną,
  6. ubezpieczenie NNW, badania lekarskie, odzież roboczą/ochronną.

 

Więcej informacji o projekcie i wzory dokumentów zgłoszeniowych:

http://www.kontraktor.biz.pl/projekty-ue/w-trakcie-realizacji/niepelnosprawni-kompetentni-w-pracy

 

Dane kontaktowe:

Biuro projektu „Niepełnosprawni - kompetentni w pracy”

Telefon: 882042781

E-mail: slaskie@kontraktor.biz.pl

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl