Trwa rekrutacja młodych osób niepełnosprawnych - woj. dolnośląskie

2016-03-14

 Trwa rekrutacja do projektu dla młodych osób niepełnosprawnych!

W ramach projektu "Kompleksowy program aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych z kategorii NEET w woj. dolnośląskim" trwa proces rekrutacji dla potencjalnych kandydatów.

Zapraszamy osoby w wieku 15 – 29 lat, które spełniają poniższe warunki:

  • nie pracują,
  • nie uczą się w trybie stacjonarnym,
  • nie uczestniczą w szkoleniach,
  • są mieszkańcami woj. dolnośląskiego,
  • są osobami niepełnosprawnymi z ważnym orzeczeniem.

Uczestnikom oferujemy wsparcie w znalezieniu pracy i nauce nowego zawodu w postaci:

  1. doradztwa zawodowego,
  2. pośrednictwa pracy,
  3. certyfikowanych szkoleń i kursów zawodowych,
  4. staży zawodowych w dolnośląskich firmach.

Uczestnicy naszego projektu otrzymują stypendia szkoleniowe i stażowe, mogą również otrzymać zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże.

Udział w projekcie jest bezpłatny!!!

Zapraszamy do kontaktu:

Biuro projektu
plac Solidarności 1/3/5, pok. 424
53-661 Wrocław
godz. otwarcia: 7.00 – 15.00 (pon. – pt.)
dolnoslaskie@kontraktor.biz.plAnna Sikora tel. 512 053 503

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl