Unieważnienie postępowania w zakresie- Rozeznania cenowego numer 03/9656/2018 woj. mazowieckie

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego w okresie 31.07 - 08.08.2018 r. Rozeznania cenowego numer 03/9656/2018 na usługę polegającą na wynajmie sal szkoleniowych, na terenie miasta stołecznego Warszawy, w celu przeprowadzenia zajęć grupowych dla uczestników projektu „Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej 50 mieszkańców woj. mazowieckiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność” nie został wyłoniony żaden Wykonawca, ze względu na fakt, iż wszystkie złożone oferty przekraczały kwotę brutto za 1 godzinę usługi, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

W związku z powyższym Kontraktor Sp. z o.o. unieważnia Rozeznanie cenowe nr 03/9656/2018 przeprowadzone w dniach 31.07 – 08.08.2018r., w celu przeprowadzenia postępowania powtórnie.

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl