Unieważnienie rozeznania rynku - usługi szkoleniowe, woj. lubuskie

2016-10-19

Clar System S.A., działając jako Zamawiający w Rozeznaniu Rynku z dnia 27.09.2016 r. na realizację usług szkoleniowych w przedmiocie „Komputerowe kwalifikacje pracownika biurowego” w ramach projektu „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla biernych zawodowo niepełnosprawnych mieszkańców woj. lubuskiego z grupy NEET w wieku 15-29 l.”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, informuje, iż zgodnie z pkt. 15A Rozeznania Rynku z przyczyn od siebie niezależnych unieważnia Postępowanie.

 

Clar System S.A. informuje, iż unieważnienie Postępowania spowodowane jest brakiem akceptacji dla szkolenia jako prowadzącego do uzyskania kwalifikacji przez Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze.

 

Jednocześnie Clar System S.A. dziękuje Państwu za zainteresowanie rozeznaniem rynku oraz pragnie zaprosić Państwa do udziału w kolejnych Postępowaniach organizowanych w ramach projektu.

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl