W województwie lubelskim ruszyła rekrutacja osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 30 r.ż.

2016-09-15

Rozpoczął się nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Lubelski kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych II”.

 

Jeżeli jesteś:

  1. osobą niepełnosprawną w wieku po 30 roku życia
  2. bezrobotny lub bierny zawodowo
  3. mieszkańcem woj. lubelskiego

Już dziś zgłoś się do udziału w naszym projekcie!

 

Projekt oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie:

  1. Płatnych 6. miesięcznych staży zawodowych
  2. Certyfikowanych szkoleń zawodowych
  3. Pośrednictwa pracy
  4. Wsparcia doradcy zawodowego i psychologa

 

Uczestnicy i uczestniczki projektu:

Nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w projekcie
Otrzymują stypendia szkoleniowe oraz stażowe
Otrzymują ubezpieczenie NNW
Mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dzieckiem /osobą zależną

 

Szczegóły i rekrutacja do projektu:

Biuro Projektu
ul. Wojciechowska 5/30A
20-704 Lublin
tel. +48 694 467 103
lubelskie@kontraktor.biz.pl

 

Więcej informacji o projekcie i wzory dokumentów zgłoszeniowych

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl