Wyniki rozeznań rynku nr 02/012/2017-07/012/2017 - woj. lubuskie

W dniu 03 lutego 2017 r. Kontraktor Sp. z o.o. zakończył proces wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 02/012/17 – 07/012/2017.

 1. W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 02/012/02017 oferty złożyło 3 oferentów, z których 3 spełniło warunki udziału w postępowaniu.
  Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę JDI Sp. z o.o., z którą zostanie nawiązana współpraca.
 2. W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 03/012/02017 ofertę złożył 1 oferent, który spełnił warunki udziału w postępowaniu.
  Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Up Hotel Sp. z o.o., z którą zostanie nawiązana współpraca.
 3. W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 04/012/02017 oferty złożyło 3 oferentów, z których 3 spełniło warunki udziału w postępowaniu.
  Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Level Up Centrum Językowe, z którą zostanie nawiązana współpraca.
 4. W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 05/012/02017 oferty złożyło 3 oferentów, z których 3 spełniło warunki udziału w postępowaniu.
  Nie dokonano wyboru oferenta, ponieważ zaproponowane ceny nie mieszczą się w zaplanowanej do wydatkowania na ten cel wysokości środków. Rozeznanie rynku zostało unieważnione.
 5. W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 06/012/02017 oferty złożyło 3 oferentów, z których 3 spełniło warunki udziału w postępowaniu.
  Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej OPZL, z którą zostanie nawiązana współpraca.
 6. W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 07/012/02017 oferty złożyło 3 oferentów, z których 2 spełniło warunki udziału w postępowaniu.
  Najkorzystniejsza oferta została złożona przez szkołę Języków Obcych The Parker Team, z którą zostanie nawiązana współpraca.
Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl