Wyniki rozeznań rynku nr 09/012/2017 - 12/012/2017, woj. lubuskie

W dniu 27 lutego 2017 r. Kontraktor Sp. z o.o. zakończył proces wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznania rynku:

  • 09/012/2017 - zakup ubezpieczenia NNW dla uczestników staży zawodowych w ramach projektu „Niepełnosprawny pracownik 50+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych biernych zawodowo mieszkańców województwa lubuskiego w wieku powyżej 50 roku życia”
  • 10/012/2017 - przeprowadzenie podstawowych badań lekarskich dla uczestników staży zawodowych w ramach projektu „Niepełnosprawny pracownik 50+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych biernych zawodowo mieszkańców województwa lubuskiego w wieku powyżej 50 roku życia” – miejsce realizacji Gorzów Wlkp.
  • 11/012/2017 - przeprowadzenie podstawowych badań lekarskich dla uczestników staży zawodowych w ramach projektu „Niepełnosprawny pracownik 50+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych biernych zawodowo mieszkańców województwa lubuskiego w wieku powyżej 50 roku życia” – miejsce realizacji Międzyrzecz
  • 12/012/2017 - przeprowadzenie podstawowych badań lekarskich dla uczestników staży zawodowych w ramach projektu „Niepełnosprawny pracownik 50+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych biernych zawodowo mieszkańców województwa lubuskiego w wieku powyżej 50 roku życia” – miejsce realizacji Zielona Góra

Wyniki rozeznań rynku przedstawiają się następująco:

  • w ramach rozeznania rynku 10/012/2017 - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Gabinet Medycyny Pracy lek. Zbigniew Śliwiński
  • w ramach rozeznania rynku 12/012/2017 - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Zielonej Górze

Rozeznanie rynku nr 09/012/2017 zostało unieważnione przez Zamawiającego ze względu na nieprawidłowe określenie przedmiotu zamówienia.

Rozeznanie rynku nr 11/012/2017 zostało unieważnione przez Zamawiającego w związku z nieuzyskaniem ani jednej oferty.

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl