Wyniki- Rozeznania cenowego numer 01/9656/2018 woj. mazowieckie

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego w okresie 31.07 - 07.08.2018 r. Rozeznania cenowego numer 01/9656/2018 na usługę polegającą na opracowaniu Indywidualnej Ścieżki Reintegracji w części dotyczącej sytuacji zawodowej dla uczestników projektu „Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej 50 mieszkańców woj. mazowieckiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność” wyłoniony został Wykonawca:

Szkolenia i Doradztwo Marek Troc

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl