Wyniki rozeznania rynku - 01A/068/2017, woj. zachodniopomorskie

W dniu 27 lutego 2017 r. zakończono procedurę wyboru wykonawców w ramach rozeznania rynku nr 01A/068/2017 dotyczącego realizacji usług szkoleniowych w zakresie szkoleń zawodowych dla zawodu Robotnik gospodarczy – specjalizacja: operator usług utrzymania czystości  dla uczestników projektu „Skuteczny program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej niepełnosprawnych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego”.

W postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez Cleaneria Sp. z o.o.

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl